Ηλεκτρονικά Ενώτια Αιγοπροβάτων

Ηλεκτρονικά Ενώτια Αιγοπροβάτων

Το ηλεκτρονικό ενώτιο, εισάγεται πλέον υποχρεωτικά στα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-2010 και έχουν ηλικία άνω των 6 μηνών, καθώς επίσης και σε όσα πρόκειται να μετακινηθούν από την εκμετάλλευση προς άλλο προορισμό. Με την ηλεκτρονική σήμανση ενισχύεται τόσο το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων όσο και μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση των «ελληνοποιήσεων», την προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών και την ενίσχυση των κτηνοτρόφων.

H διαδικασία αυτή ενισχύει η προσπάθεια των ελεγκτικών μηχανισμών να καταπολεμηθεί η πρακτική των «ελληνοποιήσεων». Παράλληλα, θα είναι ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η επιτήρηση και καταπολέμηση των ασθενειών των αιγοπροβάτων. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια τήρησης της ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και εξυγίανσης της αγοράς κρέατος από παράνομες πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων και κατ’ επέκταση τη δημόσια υγεία και στρέφονται σε βάρος της προστασίας τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των καταναλωτών. Οι κοινοτικές διατάξεις είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη – μέλη και όλοι οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να συμμορφωθούν.

 

Τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενωτίων (σκουλαρίκια αιγοπροβάτων)

1) Τοποθετείται ένα απλό συμβατικό πλαστικό ενώτιο στο αριστερό αυτί, με τον ατομικό κωδικό αριθμό του ζώου και
2) ένα ηλεκτρονικό ενώτιο που τοποθετείται στο δεξί αυτί του ζώου

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού ενωτίου βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία και είναι απολύτως ασφαλής, αφού δεν δημιουργεί προβλήματα στην υγεία των ζώων και στην υγιεινή των ζωοκομικών προϊόντων.
Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι απαραίτητη η αποστολή της Δήλωσης – Αίτησης για έγκριση Αγοράς Ενωτίων, ελεγμένη και σφραγισμένη από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της περιοχής σας.

Τιμή: €1.40