Βιολογικές Ζωοτροφές

Βιολογικές Ζωοτροφές

Έχουμε επιλέξει προσεκτικά τους προμηθευτές μας για να προσφέρουμε, υψηλής ποιότητας  βιολογικά μίγματα για:

  • αιγοπρόβατα
  • βοοειδή
  • κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής
  • κότες ωοπαραγωγής
  • χοιρινά
  • κουνέλια, κ.τ.λ.

 

Οι Βιολογικές Ζωοτροφές που εμπορευόμαστε συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους.